VietnameseEnglishJapaneseKoreanChinese (Simplified)

Điểm đến Du lịch

Đình Cam Giá – An Tường Nằm ở vùng đất cổ trong lòng di sản văn hóa xứ Đoài của Việt nam, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc có 4 ngôi đình được... 16/10/2018
Kéo song Hương Canh – Di sản văn hóa cần được bảo tồn Hương Canh là vùng đất cổ, một trong những nơi quần tụ đầu tiên của người Âu Lạc, địa bàn sinh sống trước hết của cư dân Bình Nguyên, Bình... 06/08/2018
Ấn phẩm trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Ấn phẩm du lịch được xem là phương tiện quan trọng được hầu hết các quốc gia sử dụng để giới thiệu, quảng bá du lịch, đồng thời cung cấp... 23/07/2018
Phát triển du lịch tham quan mô hình sản xuất tiềm năng và thách thức      Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm thực tế tại các mô hình sản xuất nông nghiệp đang trở thành xu thế thu hút đông đảo người... 09/07/2018
Cụ thể hóa chính sách phát triển du lịch Trong những năm qua, nhận thức và quan điểm phát triển du lịch Vĩnh Phúc đã được nâng lên một tầm mới, có bước chuyển biến rõ rệt. Đảng và... 02/07/2018
Phát triển du lịch thời đại 4.0 Trong thời gian qua, khái niệm “Cách mạng Công nghiệp 4.0” được nhắc đến nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Cùng với đó là những hứa hẹn về... 04/06/2018