Năm 2012, du lịch Vĩnh Phúc cũng như du lịch cả nước nói chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: lạm phát tăng cao, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động…Tuy vậy, kết quả hoạt động du lịch chín tháng vừa qua đã cho thấy ngành du lịch Vĩnh Phúc vẫn phát triển ổn định, doanh thu
Bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chịu tác động ảnh hưởng sâu sắc của suy thoái kinh tế thế giới, đặc biệt
PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014 I. Đánh giá chung Du lịch Vĩnh Phúc trong năm 2014 được sự quan tâm và có sự phát triển nhất định, thu hút lượng du khách lớn trong và ngoài tỉnh đến với Vĩnh Phúc. Lượng du khách đến hành hương, tham quan, du lịch tăng 50%, doanh thu du lịch tăng 30% so cùng kỳ năm
PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 I. Đánh giá chung Năm 2013 khủng khoảng về kinh tế dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Song Du lịch vẫn là một trong những lĩnh vực ít bị chịu ảnh hưởng hơn cả. Năm 2013 Du lịch Vĩnh Phúc đạt được kết quả