Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi làm phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác logo – slogan Du lịch Thừa Thiên Huế đến với các cá nhân, tổ chức có khả năng tham gia dự thi.

Ban Tổ chức lưu ý các nội dung về hai cuộc thi như sau:

1. Cuộc thi làm phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế: Ban Tổ chức nhận kịch bản từ ngày ra thông báo trên các phương tiện truyền thông đến hết ngày 30/8/2017. Các kịch bản đạt yêu cầu sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến tác giả theo thông tin trên bản đăng ký.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải nhất: 30.000.000đ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

- 03 Giải khuyến khích: 10.000.000đ/giải kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

2. Cuộc thi sáng tác logo – slogan Du lịch Thừa Thiên Huế: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đến hết ngày 30/11/2017.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải nhất.

- 01 giải trao cho logo: 30.000.000đ và Giấy chứng nhận.

- 01 giải trao cho slogan: 30.000.000đ và Giấy chứng nhận.

(Lưu ý: Trong trường hợp logo và slogan đạt giải của 01 tác giả thì phần thưởng là 60.000.000đ)

Các giải khuyến khích.

- 03 giải trao cho 03 logo: mỗi giải 3.000.000đ và Giấy chứng nhận.

- 03 giải trao cho 03 slogan: mỗi giải 1.000.000đ và Giấy chúng nhận.

 

- Các tác phẩm gửi theo đường Bưu điện được xác nhận theo dấu bưu phẩm để tính ngày nộp tác phẩm dự thi;

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ dự thi thất lạc do gửi qua bưu điện.

- Thông tin chi tiết được đăng trên sdl.thuathienhue.gov.vn, vietnamhuetourism.vn, fanpage Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, fanpage Hue Tourism Information Center.

File đính kèm:  Thông cáo báo chíThể lệ cuộc thi làm phim,  Thể lệ cuộc thi logo - sloganPhiếu đăng ký phimPhiếu đăng ký logo-slogan.