Việt Nam là đất nước có nền văn hoá lâu đời, nhiều dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ thống nhất, cùng đóng góp phong tục tập quán mang bản sắc riêng của mỗi vùng miền, dân tộc, tôn giáo… cho nền văn hoá nước nhà. Trong đó lễ hội cổ truyền là yếu tố vừa đặc trưng cho mỗi dân tộc, vừa làm cho văn hoá
Ngày lễ Phật Đản hướng con người đến chân – thiện – mỹ. Tránh xa cái ác, làm điều thiện có ích cho cuộc sống. Ngày này, Phật tử khắp nơi dâng hương, tặng hoa, nghe thuyết giảng để vinh danh Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) và thực hành ăn chay, giữ ngũ giới, làm việc từ thiện, tặng quà... với nỗ lực đặc biệt
Ở nước ta, tục bơi trải đã có từ xa xưa và có ở nhiều nơi, đây là hình thức luyện quân thuỷ của cha ông ta, tinh thần đoàn kết của những đội thủy binh rồi trở thành cuộc đua tài của các thôn, xóm nhân kỳ tiệc làng gắn với lễ thức cầu mùa màng, trồng trọt của các làng xã dọc hai bên bờ sông Hồng, sông
Có thể nói, lễ hội chọi trâu tại Hải Lựu - Sông Lô, Vĩnh Phúc cổ xưa nhất Việt Nam. Tương truyền, có từ thế kỷ thứ II trước Công nguyên khi nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của Triệu Đà, triều đình nhà Triệu tan rã, Thừa tướng của nhà Triệu là Lữ Gia rút quân về vùng Hải Lựu để tổ chức chống giặc.
Vào thời đại Hùng Vương dựng nước, quốc hiệu Văn Lang, nước ta được chia làm 15 bộ. Thuở đó loạn lạc, giặc giã nhiều nơi, Hùng Vương đời thứ 3 giao cho 4 vị tướng lĩnh là: Đệ nhất tên Xá Sơn, Đệ nhị tên Lê Sơn, Đệ Tam tên Tròn Sơn, Đệ tứ tên Xui Sơn về trấn ải miền Đông Lai, Bản Giản, Lập Thạch
Ngày 23/2/2010 (tức ngày 10 tháng giêng năm Canh Dần) Lễ khai mạc Hội Đình Thổ Tang thuộc thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường đã được tổ chức trọng thể trong niềm vui tươi phấn khởi của đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong và ngoài tỉnh.   Đình Thổ Tang Đình làng Thổ Tang được tạo dựng từ thế