Tuyến 01: Vĩnh Yên - Bắc Thăng Long

Lộ trình (Khứ hồi): Bưu điện xã Bồ Sao (Vĩnh Tường) – Ngã ba Vĩnh Tường – Hợp Thịnh (điểm giao tuyến bus 04) – Vĩnh Yên – Siêu Thị Sài Gòn Co.opMart – KCN Khai Quang – Bến xe Vĩnh Yên (điểm giao các tuyến xe bus 03,04,05,06,07) - Big C Vĩnh Phúc – Hương Canh (Đầm Cả - điểm giao tuyến 08,09) – Phúc Yên – Bắc Thăng Long Nội Bài (điểm giao các tuyến bus 07,56,58 Hà Nội).

Thời gian hoạt động: 05h00 – 19h30

Tần suất: 10 – 15 phút/chuyến

 

Tuyến 03: Vĩnh Yên - Sông Lô

Lộ trình (Khứ hồi): Bến xe Vĩnh Yên – Khu Công nghiệp Khai Quang – Siêu Thị Sài Gòn Co.opMart – Bưu Điện Tỉnh – Ngã 4 Quán Tiên – Hoàng Lâu – Hoàng Đan – Cầu Gạo – Tiên Lữ – Thị Trấn Lập Thạch – Nhạo Sơn – Tam Sơn – Bến Phà Then (Sông Lô).

Thời gian hoạt động: 05h00 – 18h50

Tần suất: 20 – 30 phút/chuyến

 

Tuyến 04: Vĩnh Yên- Vĩnh Tường

Lộ trình (Khứ hồi): Cao Đại (Vĩnh Tường) – Tân Cương – Trung Tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Tường (TT Thổ Tang) – Trường THPT Lê Xoay – Thị Trấn Vĩnh Tường – Vũ Di – Tề Lỗ – Nhà máy gạch Đoàn Kết – Cây xăng Hợp Thịnh – Quán Tiên – Bưu Điện Tỉnh – Siêu Thị Sài Gòn Co.opMart – Khu Công nghiệp Khai Quang – BX Vĩnh Yên.

Thời gian hoạt động: 05h30 – 18h50

Tần suất: 30 – 40 phút/chuyến

 

Tuyến 05: Vĩnh Yên - Yên Lạc - Bến Phà Vĩnh Thịnh

Lộ trình (Khứ hồi): Bến Xe Vĩnh Yên – Khu Công nghiệp Khai Quang – Siêu Thị Sài Gòn Co.opMart – Bưu Điện Tỉnh – Ngã 4 Quán Tiên – Đồng Cương – Minh Tân – Thị Trấn Yên Lạc – Dốc Lũng Hạ – Trường THPT Yên Lạc 2 – Liên Châu – Đại Tự – Ngũ Kiên (Vĩnh Tường) – Thị Trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường) – Thị Trấn Vĩnh Tường – Trường THPT Đội Cấn (THPT Hồ Xuân Hương) – Bến phà Vĩnh Thịnh.

Thời gian hoạt động: 05h30 – 18h50

Tần suất: 30 – 40 phút/chuyến

 

Tuyến 06: Vĩnh Yên - Tam Dương

Lộ trình (Khứ hồi): Bến Xe Vĩnh Yên – Khu Công Nghiệp Khai Quang – Siêu Thị Sài Gòn Co.opMart – Bưu Điện Tỉnh – Ngã 3 Tam Dương – Thanh Vân – Đạo Tú – Thị Trấn Hợp Hòa – Bồ Lý – Cầu Trang (Tam Dương)

Thời gian hoạt động: 05h40 – 19h00

Tần suất: 30 – 40 phút/chuyến

 

Tuyến 07: Vĩnh Yên- Tam Đảo

Lộ trình (Khứ hồi): BX Vĩnh Yên – KCN Khai Quang – Siêu Thị Sài Gòn Co.opMart – Dốc Láp – Khu Đô Thị Chùa Hà Tiên QL 2B – Hợp Châu – Hồ Sơn – Tam Quan – Đại Đình – Đạo Trù – Bồ Lý (Tam Đảo)

Thời gian hoạt động: 05h40 – 18h30

Tần suất: 30 – 40 phút/chuyến

 

Tuyến 08: Vĩnh Tường - Phúc Yên - Bá Thiện

Lộ trình (Khứ hồi): Bến Xe TT. Vĩnh Tường (điểm giao tuyến bus 05) – TT. Tứ Trưng – Yên Đồng – Tam Hồng – Thị Trấn Yên Lạc – Cầu Trắng (Nguyệt Đức) – Thanh Lãng – QL2 (Đầm Cả - điểm giao các tuyến bus 01 và 09) – Khu Công Nghiệp Bình Xuyên – Khu Công Nghiệp Bá Thiện – Hồ Đại Lải – Xuân Hòa – Đại học Sư phạm Hà nội II – Phúc Yên – Thanh Tước (điểm giao tuyến bus 58 Hà nội)

Thời gian hoạt động: 05h00 – 19h00

Tần suất: 30 – 40 phút/chuyến

 

Tuyến 09: Vĩnh Tường - Phúc Yên

Lộ trình (Khứ hồi): Xã Kim Xá – Chợ Vàng (Hoàng Đan - điểm giao tuyến bus 03) – Thị Trấn Hợp Hòa (Ngã 4 Me - điểm giao tuyến bus 06) – Hướng Đạo – Kim Long – Quang Hà – Thị Trấn Hương Canh – QL2 (Điểm giao các tuyến bus 01 và 08) – Phúc Yên – Thanh Tước (điểm giao tuyến 58 Hà nội)

Thời gian hoạt động: 05h00 – 19h30

Tần suất: 30 – 40 phút/chuyến

 

 

Nguyễn Dũng tổng hợp