Taxi Vĩnh Phúc : 0211.3.66.66.66 Taxi Mai Linh: 0211.6.26.26.26 Taxi Thịnh Hưng: 0211.3.59.59.59/0211.6.29.29.29 Taxi ATA: 0211.3.63.63.63 Taxi Đồng Tâm: 0211.3.69.69.69 Taxi Hà Anh: 0211.3.75.75.75 Taxi Huy Hoàng: 0211.3.86.86.86 Taxi Ngọc Lan: 0211.3.87.87.87 Taxi Nhật Linh: 0211.3.68.68.68 Taxi Tam Gia: 0211.3.81.81.81 Taxi Thành Công: 0211.3.64.64.64 Taxi Thiên Đức:
  STT Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại 1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đường Hai Bà Trưng - Đống Đa - Vĩnh Yên 0211.3862505   2 Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Khu Đồng Khóm - Phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên 0211.3861206 ( 115) 3 Công An tỉnh Đường Tôn