Ấn phẩm du lịch được xem là phương tiện quan trọng được hầu hết các quốc gia sử dụng để giới thiệu, quảng bá du lịch, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho du khách. Là một trong những đơn vị sự nghiệp của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch có chức năng xây
     Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm thực tế tại các mô hình sản xuất nông nghiệp đang trở thành xu thế thu hút đông đảo người dân. Hình thức du lịch này không chỉ thu hút các bạn trẻ mà còn dành cho các thành viên trong gia đình ở mọi lứa tuổi. Loại hình du lịch trải nghiệm được nhiều người
Trong những năm qua, nhận thức và quan điểm phát triển du lịch Vĩnh Phúc đã được nâng lên một tầm mới, có bước chuyển biến rõ rệt. Đảng và chính quyền địa phương từ chỗ xác định du lịch là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đến việc các Nghị
Trong thời gian qua, khái niệm "Cách mạng Công nghiệp 4.0" được nhắc đến nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Cùng với đó là những hứa hẹn về cuộc "đổi đời" của các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu đón được làn sóng này. Vậy cuộc cách mạng này nên được hiểu như thế nào? Cách mạng công nghiệp đầu tiên
Khi nói đến phát triển du lịch, nhiều người chỉ liên tưởng đến việc phát triển dịch vụ ăn, nghỉ, vui chơi cho du khách, hay giới thiệu ra thế giới những cảnh quan (thiên nhiên hoặc nhân tạo...) Tuy nhiên, du lịch không chỉ có vậy. Bài viết này xin nêu một vấn đề khác, ít được chú ý hơn, nhưng thực tế lại góp
Phát triển du lịch “xanh”, du lịch bền vững đã và đang là xu thế phát triển của du lịch hiện đại trên thế giới và tại Việt Nam. Ngoài tạo nền móng phát triển du lịch bền vững cho địa phương, du lịch xanh còn mang lại những giá trị to lớn khác mà không thể đong đếm bằng tiền. Với những tài nguyên mà thiên