A. Khu vực Lập Thạch

 I. Nhà nghỉ

 1. Nhà nghỉ Thành Luân

     Địa chỉ: Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.890.367

 

 2. Nhà nghỉ Kim Ngân

     Địa chỉ: Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.636.077

 

 3. Nhà nghỉ Huy Hoàng

     Địa chỉ: Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.636.091

 

B. Khu vực Vĩnh Tường

 I. Khách sạn

 1. Khách sạn Hoàng Vũ

     Địa chỉ: Xã Vũ Di – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.781.369

 

II. Nhà nghỉ

 1. Nhà nghỉ Vạn Xuân

     Địa chỉ: Xã Vân Tường -  Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.839.567

 

C. Khu vực Sông Lô

 I. Nhà nghỉ

 1. Nhà nghỉ Sông Lô

     Địa chỉ: Huyện Sông Lô – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.858.036


D. Khu vực Yên Lạc

I. Khách sạn

 


1. Khách sạn Đông Dương (2 sao)

     Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc –  Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.838.202

 

2. Khách sạn Dream

     Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.827.989

  II. Nhà nghỉ

 1.Nhà nghỉ Hương Ly

     Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.299.298

 2.Nhà nghỉ Thu Huyền

     Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc – Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.608.376


E. Khu vực Tam Dương

I. Khách sạn

1. Khách sạn Hoàng Yến

    Địa chỉ: Cụm KTXH Hợp Thịnh – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.614.018

 

II. Nhà nghỉ

 1.Nhà nghỉ Trung Du

     Địa chỉ: Hợp Hòa – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.833.044

 

 2.Nhà nghỉ Ngọc Hà

     Địa chỉ: Hợp Hòa – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.611.036

 

3.Nhà nghỉ Thanh Tám

     Địa chỉ: Hướng Đạo – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.897.197

 

4.Nhà nghỉ Thu Hằng

     Địa chỉ: Hợp Hòa – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.833.087

 

5.Nhà nghỉ Anh Vũ

     Địa chỉ: Hợp Hòa – Huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc

    Điện thoại: 0211.3.272.604