Trong suốt cuộc đời mình, cho tới tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ngay những dòng đầu tiên của Bản Di chúc - Bức thư để lại, trong Người vẫn là ước vọng đau đáu: được vào với đồng bào miền Nam. Sự kiện: 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh “Miền Nam luôn ở trong trái tim
Trong rất nhiều những gửi gắm, những lời căn dặn tâm huyết nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc, có một nội dung cốt lõi, bao trùm lên tất cả trong Di chúc đó là phần viết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Sự kiện: 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Nửa thế kỷ đã trôi
Sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, ở đó có công đóng góp không hề nhỏ của báo chí Việt Nam. Bởi, vâng theo Di chúc của Người: “Đoàn kết” – Mãi là đề tài thường trực của báo chí. “Đoàn kết” - Báo giới Việt Nam luôn trong một nhà!! Sự kiện: 50 năm thực hiện
 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng cuối cùng trong bản Di chúc, nhưng "mấy lời Người để lại" đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự vô giá. Như câu chuyện về đổi mới, về "cuộc chiến đấu khổng lồ" chống lại những gì đã cũ kỹ hư hỏng". Từ “niềm tin tất